گالری تصاویر

شیوه نامه وبرنامه عملیاتی تهیه وتولید محتوای الکترونیکی

[ جمعه 12 آذر 1395 ] [ 09:45 ب.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]

شیوه نامه ارز یابی

شیوه نامه ارزیابی کتاب کاروفناوری
 دانلود


[ جمعه 12 آذر 1395 ] [ 09:39 ب.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]

شیوه نامه روز کارگاه

[ جمعه 12 آذر 1395 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]