گالری تصاویر

کارگاه آموزشی کاروفناوری در شهرستان بویراحمد

 در روز شنبه مورخ95/8/8 کارگاه آموزشی کاروفناوری با رویکرد درس پژوهی _نظارت بالینی _رفع اشکال کتاب کاروفناوری پایه نهم همچنین آ موزش و نحوه نصب نرم افزار ترسیم با رایانه (بریس کد) با حضور  دبیران شهرستان بویراحمد وسرگروههای استانی  برگزار گردید

[ یکشنبه 16 آبان 1395 ] [ 07:59 ق.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]