تبلیغات
کاروفناوری استان ک.ب - جدول زمانبندی فراخوانهای کاروفناوری
گالری تصاویر

جدول زمانبندی فراخوانهای کاروفناوری

ردیف

عنوان فراخوان ها

توضیحات

زمان برگزاری فراخوان ها

1

جشنواره نوجوان خوارزمی

دست سازه ها با رویکردکار آفرینی وبا  هدف ارتقاءکیفیت یاددهی و یادگیری  باشند.

ناظران منطقه ای فقط یک اثر نهایی رابه مرحله استانی ارسال نمایند.

-جمع آوریی آثار در سطح آموزشگاه وتشویق دانش آموزان برتر

- جمع آوری آثار در سطح منطقه وتشویق نفرات برترتوسط رئیس منطقه تا نیمه اسفند  ماه94

-  ارسال آثارمنطقه به استان تانیمه اردیبهشت ماه

-  داوری آثار  و انتخاب  وتشویق نفرات برتر استانی نیمه خردادماه-     ارسال اثربرتراستان (یک نفر)به پایگاه تا تیر95

 

2

برگزاری بازارچه

بازارچه در دو مرحله نوبت اول ودوم به صورت فیلم وعکس مستند سازی شود واین بازارچه ها با رویکرد پودمانی وپروژهای برگزار گردند

نوبت اول: زمان  تحویل مستندات به اداره شهرستان تا

 

تاریخ10 /11/94،زمان تحویل به سرگروه استان تا تاریخ 30/11/94

 

نوبت دوم :زمان تحویل مستندات به اداره شهرستان تا تاریخ

 

30/2/95،زمان تحویل به سرگروه استان تا تاریخ 25/3/1395

 

 

 

 

 

3

طرح درس نویسی

طرح درس نویسی بر اساس برنامه درسی ملی تهیه شود

وبه صورت استانی ،قطبی یا منطقه ای مختص پایه هفتم برگزار میگردد

جمع آوری آثار در سطح منطقه وتشویق نفرات برترتوسط رئیس منطقه تا نیمه بهمن ماه94

 

-   ارسال آثار طرح درس منطقه به استان تا25اسفند ماه(25/12/94)

 

-  داوری آثار  و انتخاب  وتشویق نفرات برتر استانی تاپایان فروردین95

 

4

درس پژوهی

درس پژوهی بر اساس روشهای نوین تدریس اجرا گردد

مختص پایه نهم

 

جمع آوری آثار درس پزوهی در سطح منطقه وتشویق نفرات برترتوسط رئیس منطقه تا 20اسفندماه94

-     ارسال اثر درس پژوهی منطقه به استان(25/1/95)

-   داوری آثار  و انتخاب  وتشویق نفرات برتر استانی تانیمه اردیبهشت ماه

 

5

تولید محتوای الکترونیکی

-    آثار ارسالی بصورت نرم افزارقابل اجراودارای راهنمای نصب. مختص پایه نهم بر اساس  پودمان بازی های رایانه ای باشد.برنامه بصورت اتوران در همه کامپیوترها اجرا شود.

.

 

-    جمع آوری آثار در سطح منطقه وتشویق نفرات برترتوسط رئیس منطقه تا پایان بهمن ماه94

-   ارسال اثر برترمحتوای الکترونیکی منطقه به استان تا  20 فروردین 95

-   داوری آثاروانتخاب وتشویق نفرات برتر استانی تاپایان فروردین95

-     ارسال اثربرتراستان (یک نفر)به پایگاه تا اردیبهشت 95  جهت تشویق ازطرف وزارتخانه طبق فرم پیوست بررسی خواهد شد و ارسال خارج از این فرم بررسی نخواهد شد.

 

6

نظارت بالینی

بازدید از کلاسهای درس با رویکرد نظارت بالینی

در طی سال تحصیلی

7

ارزشیابی کتاب کاروفناوری

استفاده از ارزشیابی مستمر ، پویا و فعال و جایگزینی ارزشیابی نوین به جای ارزشیابی پایانی  هماهنگی و یکسان سازی ارزشیابی  کتب جدید التالیف کار و فناوری

 

- جمع آوری آثار در سطح منطقه وتشویق نفرات برترتوسط رئیس منطقه تا پایان اسفند  ماه94

- ارسال آثار برتر منطقه به استان تا  25 فروردین 95

- داوری آثار  و انتخاب  وتشویق نفرات برتر استانی تا نیمه اول اردیبهشت95

-   ارسال ٍآثاربرتراستان ها به قطب  های مربوطه  (یک نفر) تا پایان اردیبهشت ماه 95

-  ارسال ٍآثاربرتر قطب ها ی مربوطه به پایگاه تا 10 خرداد  ماه 95

-   داوری  و اعلام نتایج توسط پایگاه تا25خرداد ماه

 

 [ سه شنبه 1 دی 1394 ] [ 11:04 ق.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]