تبلیغات
کاروفناوری استان ک.ب - برنامه عملیاتی کاروفناوری
گالری تصاویر

برنامه عملیاتی کاروفناوری

برنامه عملیاتی گروه آموزشی کاروفناوری دوره متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 1396-1395

الف : برنامه ریزی

1-     دریافت برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری درس کاروفناوری و ابلاغ آن به شهرستان ها و مناطق تابعه (تا پایان مهرماه)

2-     دریافت برنامه های مورد نظر اداره کل آموزش متوسطه اول وزارتخانه و ابلاغ آن به شهرستان ها و مناطق (تا پایان مهرماه)

3-     ابلاغ برنامه عملیاتی گروه به شهرستان ها و مناطق (تا پایان مهرماه)

ب : نظارت و کنترل

1-      نظارت بر روند اجرای برنامه های ابلاغ شده به شهرستان ها و مناطق بر اساس زمانبندی خاص هر برنامه( در طول سال تحصیلی)

2-      بررسی و کنترل روند اجرای برنامه ها در شهرستان ها و مناطق و رفع نارسایی ها و کاستی ها (بر اساس زمانبندی ویژه برنامه ها)

3-      بازدید آموزشی از کلاس های درس در مناطق و شهرستان ها به منظور کیفیت بخشی به آموزش درس کاروفناوری(در طول سال تحصیلی )

4-      کنترل و پشتیبانی گروه مناطق و شهرستان هاو ارزیابی عملکرد آنها (در طول سال تحصیلی)

ج : تلاش جهت ارتقای علمی دبیران

1-     برگزاری کارگاه های نقد و بررسی کتاب های درسی برای دبیران (در طول سال تحصیلی)

2-     برگزاری کارگاه های آموزشی توجیهی طرح ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به کاروفناوری و اداره کل آموزش متوسطه اول  وزارت خانه (بر اساس زمانبندی ویژه طرح ها و برنامه ها)

3-     پاسخ گویی به نیازها و مشکلات علمی همکاران به صورت حضوری ،تلفنی و از طریق وبلاگ گروه (در طول سال تحصیلی)

4-     تلاش در غنی سازی وبلاگ گروه در مناسبت های مختلف به منظور ارتقای علمی همکاران و اطلاع رسانی( در طول سال تحصیلی)

د : شرکت در جلسات و گردهمایی ها

1-     شرکت در گردهمایی طرح ها و برنامه های کشوری (بر اساس زمانبندی ویژه برنامه ها)

2-     شرکت در جلسات احتمالی شهرستان ها و مناطق( در طول سال تحصیلی)

3-     شرکت در جلسات معاونت آموزش و اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی (بر اساس زمان ابلاغ شده از طریق اداره تکنولوژی)

ه : گزارش

1-     دریافت گزارش از روند اجرای برنامه های ابلاغ شده از شهرستان ها و مناطق( بر اساس زمانبندی برنامه ها)

2-     دریافت گزارش عملکردسه ماهه و سالانه گروه شهرستان ها و مناطق (در طول سال تحصیلی )

3-     ارسال گزارش عملکرد گروه استان از روند اجرای برنامه ها (بر اساس زمانبندی برنامه ها)

4-     ارسال گزارش عملکرد گروه اداره کل به  دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به آموزش درس کاروفناوری(بر اساس زمان اعلام شده از سوی دبیرخانه)

گروه آموزش کاروفناوری دوره متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 [ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ 10:08 ق.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]