تبلیغات
کاروفناوری استان ک.ب - نمونه طرح درس براساس برنامه درسی ملی
گالری تصاویر

نمونه طرح درس براساس برنامه درسی ملی


ماده درسی: کاروفناوری   پایه :   نهم            عنوان درس:بازی های رایانه ای      استان:کهگیلویه وبویراحمد        

تهیه کننده: حسین برزگر            دبیرستان:  فرهنگیان        طراحی اموزشی براساس برنامه درسی ملی            مدت:      

راهبرد موضوعی: بازی های رایانه ای

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان با نحوه ساخت بازی های رایانه ای

اهداف آموزشی:یادگیری برنامه نویسی-نحوه ساخت بازی-تغییر نگرش نسبت به بازی های رایانه ای

حیطه واهداف

انتظارات از دانش آموزان دراین درس

                 عرصه ها

خدا

خود

دیگران

خلقت

تعقل

ایجاد ارتباط بین برنامه نویسی وساخت بازیهای رایانه ای

تفکردررابطه باچگونگی ساخت بازی های رایانه ای

 

 

 

 

ایمان

 باور داشته باشد که بازی رایانه ای میتواند دررشد وشکوفایی استعداد دانش آموز تاثیر دارد.

ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان در زمینه بازی های رایانه ای

 

 

 

 

علم

 نرم افزارهای تولید بازی را بشناسد.

نسبت به خطرهای احتمالی زیاده روی دربازی های کامپیوتری اشنایی پیدا کند.

بینش کافی ودقیق نسبت به ساخت این بازی ها داشته باشد.

 

 

 

 

عمل

 دانش آموزان بتوانند در حیطه عمل خود یک بازی ساده رایانه ای طراحی کنند.

 

 

 

 

اخلاق

 باز های رایانه ای باید با فرهنگ اجتماعی ما در تضاد نباشد.

 

 

 

 

روش تدریس

آموزش کارگاهی همراه با نمایش فیلم اموزشی تهیه بازی ومشارکت درساخت بازی

امکانات ورسانه های آموزشی

 کتاب درسی، نرم افزارساخت بازی( SCRATCH).DATASHOW.رایانه

آماده سازی

 سلام و احوالپرسی با دانش آموزان، تلاوت قران،حضوروغیاب،بررسی علل غیبت دانش آموزان درجلسه قبل،بررسی فعالیت های جلسه قبل،شروع درس جدید با معرفی نرم افزار

ارزشیابی آغازین

پرسش سوالات زیر از دانش اموزان:

1.     چه کسی از شما با ساخت بازی آشنایی دارد؟

2.     کدام یک از دانش آموزان با نرم افزار SCRACHآشنایی دارد؟

3.     تا چه اندازه با مفهوم الگوریتم آشنایی دارید؟

فرایند یاد دهی- یادگیری ضمن تدریس وارزشیابی تکوینی

 معلم با روشن کردن کامپیوتر ودیتا پروژکتورتدریس را آغاز می کند.

نرم افزارمربوط  رانصب میکند.نحوه نصب را به دانش آموزان آموزش می دهد.

مراحل ساخت یک بازی را به ترتیب بیان کرده واز عده ای از دانش آموزان خواسته می شود که پشت کامپیوتر نشسته وکار معلم راتکرا کنند.

درپایان از دانش آموزان خواسته میشود به صورت گروهی پشت سیستم ها نشسته ویک بازی ساده بسازند.

ارزشیابی پایانی

 نام نرم افزارهای ساخت بازی را نام  ببرید.

نحوه RUN  کردن بازی ساخته شده به چه صورت است.

تعیین تکلیف وفعالیت های خارج از کلاس

 دانش اموزان به صورت گروهی در خانه بعداز نصب نرم افزار یک بازی کامپیوتری ساده بسازند و بعداز کپی کردن روی فلش به کلاس بیاورند.

تحقیق در رابطه با معرفی نرم افزارهای تولید بازی

 [ پنجشنبه 16 مهر 1394 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]