تبلیغات
کاروفناوری استان ک.ب - تشکیل کارگاه
گالری تصاویر

تشکیل کارگاه

در روز پنج شنبه مورخ 1394/11/29کارگاه آموزشی کاروفناوری با رویکرد درس پژوهی نظارت بالینی ،جشنواره نوجوان خوارزمی وطرح درس نویسی بر اساس طرح ملی در منطقه عشایری بویراحمدبا حضور سرگروههای استان و دبیران این منطقه برگزار گردید.

[ چهارشنبه 5 اسفند 1394 ] [ 11:55 ق.ظ ] [ آقای برزگر خانم راهجو ]